Concediul paternal

Concediul paternal se acordă în condiţiile prevăzute de Legea 210/1999 – legea concediului paternal, în scopul de a asigura participarea tatălui la îngrijirea noului-născut.

Tatăl copilului nou-născut, care participă efectiv la îngrijirea acestuia are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, indiferent dacă acest copil este născut din căsătorie, din afara căsătoriei sau este adoptat.

Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se face în scris, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, către conducerea societății/unității în care tatăl își desfășoară activitatea. Îndemnizaţia pentru concediul paternal se va plăti din fondul de salarii şi va fi egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective, incluzând sporurile și adaosurile la salariul de bază.

Concediul paternal se acordă numai dacă titularul acestui drept are calitatea de salariat, indiferent de modul de organizare și de finanțare a societății/unității în care el își desfașoară activitatea.

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 10 zile lucrătoare. Dreptul la majorarea duratei concediului paternal se acordă numai o singură dată, indiferent de numărul copiilor titularului.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare îngrijirii copilului mic, cu scopul participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. Cursul va fi ținut de medicul de familie al tatălui, în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului, medic care va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură în urma verificării noțiunilor dobândite.

În cazul în care tatăl are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci doar obținerea atestatului.

Conform art. 51 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului pentru efectuarea concediului paternal și suspendarea contractului individual de muncă va fi transmisa către ITM prin completarea și transmiterea Registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară datei suspendării.