Calitatea de coasigurat

Ce inseamnă și care sunt condițiile pentru a deveni coasigurat?

Atât Codul fiscal cât si Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății stabilesc categoriile de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, dintre care menționăm:

  • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar;
  • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;
  • soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;
  • femeile însărcinate şi lăuzele;

și lista continuă.

Ordinul 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat este cel care abrogă Ordinul 581/2014 și care stabilește actele necesare pentru a avea calitatea de coasigurat pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, anume:

  • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie;
  • documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii;
  • declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă.

Toate aceste documente se vor păstra la dosarul de personal al angajatului și în baza lor angajatorul va declara persoanele coasigurate prin intermediul declarației 112 – privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Persoanele coasigurate, respectiv soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflate în întreţinerea unei persoane asigurate îşi păstrează calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în perioada în care persoana în a cărei întreţinere se află are calitatea de asigurat.

De reținut, de asemenea, faptul că persoanele care au calitatea de coasigurați nu pot avea la rândul lor coasigurați.