Salariul minim brut 2019 si alte modificari legislative

Anul 2019 începe cu o serie de modificări legislative, inclusiv in legislația muncii, modificări instituite prin OUG 114/2018. Astfel, vom reda mai jos principalele noutăți care privesc aria de resurse umane si salarizare.

Salariul minim brut

Începand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară va fi de 2 080 de lei, fără a include sporuri și alte adaosuri. Totodată pentru salariații incadrați pe funcții pentru care legea prevede studii superioare și care au cel puțin un an vechime in domeniul studiilor respective, salariul de bază minim brut pe țară va fi de 2 350 lei, fără a include sporuri și alte adaosuri. O altă excepție de la salariul minim brut pe țară se regăsește in domeniul construcțiilor unde, pentru anul 2019 salariul de bază minim brut, fără sporuri și alte adaosuri este de 3 000 lei.

Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de baza minim brut pe tara se va determina ținîndu-se cont de nivelul de 2 080 lei.

Domeniul construcțiilor

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 salariații care obțin venituri din salarii și asimilate acestora, de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcțiilor și care realizează cifra de afaceri din aceste activități în limita a cel puțin 80% din totalul cifrei de afaceri vor beneficia de o serie de facilități, dacă aceste venituri brute lunare sunt cuprinse intre 3 000 lei și 30 000 lei:

  • scutirea de la plata impozitului pe salarii;
  • scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate;
  • reducerea contribuției de asigurări sociale datorată de angajați de la 25% la 21,25% și totodată scutirea de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat.

Pentru angajatori facilitățile sunt următoarele:

  • scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă;
  • reducerea contribuției asiguratorie pentru muncă de la 2,25% la 0,3375%.

Activităţile desfășurate de zilieri

OUG 114/2018 elimină o serie de domenii de activitate in care se putea apela la zilieri, cum ar fi restaurante, hoteluri, catering, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor, în prezent zilierii putând fi angajați doar în următoarele sectoare de activitate:

  • agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
  • silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere;
  • pescuit şi acvacultură.


Totodată, au fost introduse anumite limitări ale numărului de zile pentru prestarea activităților în regim de zilier (120 de zile, respectiv 180 de zile), iar pentru nerespectarea acestor prevederi sancțiunea aplicabilă zilierului este amenda de la 500 lei la 2 000 lei.