Planificarea zilelor de concediu!

Efectuarea concediului de odihnă, așa cum este prevazută de Codul muncii art. 148 se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator prin consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori prin consultarea salariatului, pentru programările individuale. Tot în acest articol de lege este menționat și termenul de sfârșit de an calendaristic pentru anul viitor, pentru care se face programarea concediului de odihnă.

Alte aspecte de reținut:

  • pentru programarile colective nu se pot stabili perioade de concediu mai mici de 3 luni, stabilite pe categorii de personal sau locuri de munca;
  • pentru programarea individuală se poate stabili data efectuării concediului sau perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă ce nu poate fi mai mare de 3 luni;
  • în cadrul perioadelor de concediu stabilite conform programării, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia;
  • în cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt;
  • salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.